důležité informace

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je servisokenbrno.cz - Daniel Sypták, IČ: 06013376 se sídlem Řípská 1535/23, 627 00 Brno, podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku. Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna (dále jen: "správce").

2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Řípská 1535/23, 627 00 Brno

Email: info@servisokenbrno.cz

Telefon: +420 731 937 623

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky náhradních dílů, výrobků, či požadavku na servis nebo reklamaci. Konkrétně se jedná o: jméno a příjmení, název společnosti, adresu fakturační, adresu realizace, telefonní číslo, IČ a DIČ v případě firemních zakázek, email a poznámku uvedenou v poptávkovém formuláři.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro přípravu cenových nabídek, zaměřovacích protokolů, závazných objednávek, reklamačních protokolů, zálohových faktur, konečných faktur, dobropisů, plánování a realizace servisu a montáží a evidenci účetnictví.

3. Používáme v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

 • Nezbytné cookies - Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.
 • Analytické a marketingové cookies - Pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby.

4. Preference týkající se ukládání cookies můžete kdykoli změnit. Změnu lze provést nastavením cookies v zápatí webových stránek.

5. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu),
 • po dobu 12-cti měsíců od skončení platnosti cenové nabídky vyplněné prostřednictvím poptávkového nebo kontaktního formuláře na webových stránkách. 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou společnosti

 • podílející se na dodání zboží (PPL CZ s.r.o., Česká pošta, s.p., Zásilkovna s.r.o.) a realizaci plateb (Air Bank a.s.), na základě závazné objednávky náhradních dílů,
 • zajišťující služby provozování webových stránek (Webnode AG) a další služby v souvislosti s provozováním webových stránek,
 • prostřednictvím kterých správce sbírá a vyhodnocuje zpětnou vazbu nebo ohodnocení svých služeb jako například Tidio LLC apod.,
 • které správce využívá jako své dodavatele služeb jako například Microsoft Corporation Ltd. (služba Office 365), Solitea Česká republika, a.s. (služba iDoklad) apod.
 • zajišťující marketingové služby jako například Seznam.cz a. s. nebo Google Czech Republic, s.r.o.

2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích je společnost Microsoft Corporation Ltd. za účelem poskytování cloudových služeb.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména:

 • veškerá komunikace mezi webovými stránkami a zákazníkem je přes zabezpečený protokol https,
 • použitím zámků, hesel a antivirového programu.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním poptávkového nebo kontaktního formuláře z webových stránek potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 24.5.2018.