KONTAKT


SERVIS OKEN BRNO

Daniel Sypták

Podvesná XIV., 1453 760 01 Zlín

IČ: 06013376

Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku

Provozní doba

Pondělí - Pátek: 9:00 - 17:00 (dle domluvy)

Sobota - Neděle: (dle domluvy)

+420 731 937 623

info@servisokenbrno.cz, uctarna@servisokenbrno.cz


EET informace pro zákazníky

NOVÉ! informační oznámení

V souladu s platným zněním zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb jsou tržby z drobného doplňkového prodeje tvz. tržbami minoritními a jako takové nepodléhají režimu evidované tržby. Z uvedeného důvodu není zákazníkům vystavována účtenka s příslušnými náležitostmi pro účely elektronické evidence tržeb.