KONTAKT


SERVIS OKEN BRNO

Řípská 1535/23, 627 00 Brno

IČ: 06013376

Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku. Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna

Provozní doba

Pondělí - Pátek: 8:00 - 17:00 (dle předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy)

Sobota - Neděle: 8:00 - 17:00 (dle předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy)

AKCE na víkendové práce a práce po 17.hod

+420 731 937 623


EET informace pro zákazníky

NOVÉ! informační oznámení

V souladu s platným zněním zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb jsou tržby z drobného doplňkového prodeje tvz. tržbami minoritními a jako takové nepodléhají režimu evidované tržby. Z uvedeného důvodu není zákazníkům vystavována účtenka s příslušnými náležitostmi pro účely elektronické evidence tržeb.