profesionální záruční i pozáruční servis

CENÍK PRACÍ PRO PLACENÝ SERVIS A POZÁRUČNÍ SERVIS


HODINOVÁ SAZBA

SAZBA

Započatá hodina, 1 technik

850 - 1550 Kč

Započatá hodina, 2 technici

1700 - 3100 Kč

Uvedené ceny platí pro pozáruční servis našich výrobků (žaluzií), výměnu skel, překování oken a balkonových dveří, zaměření, apod. 

V ceně není započten použitý materiál a doprava. V rámci akce je zaměření ZDARMA! v případě závazné objednávky.

Cena placeného a pozáručního servisu oken a dveří je počítána na jednotlivá křídla. Cena servisu je závislá na stavu, velikosti a přístupnosti servisovaných oken a dveří. 

Kompletní cenovou nabídku Vám rádi zašleme po vyplnění a odeslání kontaktního formuláře (e-mailu), kde uvedete počet křídel, adresu realizace a značku okenního kování. V ceně není zahrnuta cena náhradních dílů a další servisní výjezd v případě nutné opravy, která nemohla být provedena na místě.

Zaměření a zpracování nabídky

doprava, práce se zaměřením a zpracování cenové nabídky

ZDARMA!

PŘÍPLATKY

SAZBA

Zjištění závady

nebylo-li možno závadu opravit při první návštěvě nebo byla shledána neopravitelnou

1100 

AKCE na víkendové práce a práce po 17.hod* 

*platí v sobotu, v neděli nebo ve svátky (do 31.12.2022) 

BEZ PŘÍPLATKU!

Odstranění havarijního stavu

odstranění havarijního stavu v den nahlášení nebo do 24 hodin

100%

DOPRAVA

SAZBA

Doprava 

Brno paušální poplatek

450 Kč

Placené zóny, placené parkoviště


ZDARMA!

Doprava

paušál + sazba 15,- Kč/km, cesta tam a zpět 

450 Kč

SPOTŘEBOVANÝ MATERIÁL

SAZBA

Materiál

materiál související s promazáním a běžnou údržbou kování a oken

ZDARMA!

Materiál navíc

další spotřebovaný materiál je účtován dle skutečnosti

?

Výměna těsnění

paušál/hod, jeden technik + výměna stávajícího rámového těsnění za nové od 150,- Kč/bm

850 Kč

Balzám na eurookna 0,5L

emulze pro ošetření oken

750 Kč

Uvedené ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH. V uvedených cenách není zahrnuta cena náhradních dílů. Pokud není dohodnuto jinak, platba servisu a závazných objednávek probíhá hotově v den provedení. Ceny platné do 30.09.2022


ZÁRUKA

Na provedené servisní práce poskytujeme záruku 3 měsíce, na dodané nové komponenty poskytujeme záruku 6 měsíců, na nové výrobky záruku 24 měsíců.                        

VYUŽIJTE NAŠE 

SLUŽBY!